Poljoprivredno zemljište header jpg

Zaštita privatnosti od strane web sjedišta poljoprivredno-zemljiste.hr

Politikama zaštite privatnosti definiramo način čuvanja osobnih podataka i informacija koje dobivamo od Vas nakon što nas kontaktirate.

Politika zaštite privatnosti

Koristeći web sjedište poljoprivredno-zemljiste.hr slažete se da prihvaćate našu politiku zaštite privatnosti. Ovi uvjeti mogu se mijenjati i dopunjavati, a korisnik je dužan pratiti izmjene i dopune, te se smatra da je korištenjem ovog web sjedišta upoznat s trenutnim politikama koje su na snazi.

poljoprivredno-zemljiste.hr ne prikuplja informacije od korisnika našeg web sjedišta, osim u slučaju kada nas korisnik sam kontaktira, te nam pošalje informacije osobne prirode. U tom slučaju sve podatke čuvamo u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Te podatke obrađujemo za vlastite potrebe isključivo s ciljem zbog kojeg nas je stranka kontaktirala i poslala nam ove podatke. Te podatke ne prosljeđujemo trećim stranama, osim u slučaju kada je to u skladu s ciljem zbog kojeg nas je stranka kontaktirala.

Međutim, koristimo aplikacije trećih strana poput onih za prikaz oglasa, prikaz statistike posjećenosti našeg web sjedišta, gumbove za dijeljenje linka našeg web sjedišta s društvenim mrežama, itd. Treće strane mogu Vaše podatke prikupljati i obrađivati u skladu s Vašim odobrenjem koje ste im dali prilikom izrade korisničkog računa kod njih.